כלי חיסכון לטווח הבינוני

קופת גמל להשקעה:

החל מ2008 הפכו קופות הגמל המסורתיות למוצר חיסכון לטווח ארוך. את הכספים ניתן בהן למשוך כקצבה רק לאחר גיל פרישה. לאחרונה, אישר משרד האוצר מוצר חיסכון חדש המכונה קופת גמל חדשה - קופת גמל להשקעה, המאפשרת ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה אבל עם אפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקופת הגמל החדשה בכל עת (גם מתחת לגיל הפרישה) בצורה הונית, וללא תשלום "קנס" על פירעון מוקדם כמו בקופות הגמל המסורתיות ובתשלום מס על הרווחים בלבד. לחלופין, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס לאחר גיל 60.

למי?

כל אחד יכול לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל וללא סכום הפקדה מינימאלי, והוא יכול להפקיד אליה באופן שוטף או באופן חד-פעמי. הפקדה לכל קופות הגמל להשקעה שמנהל אדם מוגבלת בתקרה של 70,000 ש"ח לאדם לשנה. הכספים ינוהלו על ידי חברה המנהלת קופות גמל להשקעה באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה - מוטים לאפיק המנייתי, לאפיק האג"ח ושילוב שלהם, בהתאם לאופי וצרכי הלקוח. ניתן לעבור ממסלול למסלול בכל עת ללא תשלום מס.

למתי?

משיכת הכספים אפשרית בצורה הונית בכל רגע נתון, גם מתחת לגיל הפרישה. בעת משיכה של הכספים בכל גיל תשלמו מס של 25% על הרווחים, כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים. משקיעים שיבחרו למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל 60 ייהנו מפטור מלא מתשלום מסים.

הכי מתאים?

למשקיעים בעלי אופק קצר או בינוני שכספם "שוכב" בבנק או עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם, ליהנות מניהול מקצועי ומפוטנציאל לצבירת תשואה על ההשקעה. תוך שימור האפשרות למשוך בכל עת את כל הכסף שנצבר ללא "קנס" פירעון מוקדם. מלבד מס של 25% על הרווחים, כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים.