הוצאת נתוניך מהמסלקה הפנסיונית, ניתוח ואפיון אישי

השקיפות וההשוואה הם יסודות העידן הדיגיטלי שדיבינד פועלת לקדם. בפגישה אחת ובאופן מידי יהיו בידינו כל הנתונים לאמוד את מצבך פיננסי ולסייע בידך לקדם את תוצאותיך. באמצעות המסלקה של משרד האוצר, לצד ברור הצרכים והמטרות שלך - מבצע צוות המומחים של דיבידנד אפיון ראשוני עבורך. חשובה לנו הסברת החלופות העומדות בפניך. חשובה לנו הבנת ההמציאות של חייך, המסגרת משפחתית, השכר, החסכונות קיימים, הצרכים עתידיים, מידת הסיכון וטווח ההשקעות הנחוץ לך. השלב הראשון הסתיים, ואתה בדרך לשידרוג חסכונותיך.