התאמת הפתרון הפיננסי והפנסיוני ויישומו בפועל

לאחר 3-5 ימים תיבנה עבורך תוכנית המלצות אישית על ידי צוות המומחים הפיננסיים של דיבידנד למסלולי השקעה וחיסכון פנסיוני. יוצגו בפניך הנתונים וההמלצות בהשפעת גיל, טווח השקעה ורמת הסיכון שלך. נתאים עבורך את מוסד ההשקעה שלך, את המסלול, נגדיר את התנאים ונתפור את כל פרטי ההשקעה עד לפרט האחרון. זאת, מתוך מגוון האפשרויות הרב במסגרת גופי השקעה וחיסכון רבים ומגוונים בישראל. אנו גם נבצע בפועל את רישומך המלא למסלול שבחרת. רק לאחר בהבנת באופן מקיף ומעמיק את הבחירה שלך ואת יתרונותיה היחסיים עבורך.