פוליסות חסכון ותיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות:

ניהול השקעות לטווח ארוך או קצר ופיזור סל ההשקעות, מותאמים לך בדיבידנד על ידי צוות מוחות פיננסיים, המחוייב להתאמה אופטימלית ומקסום תוצאותיך בבחירת בית ההשקעות ומסלול ההשקעה. השירות מיועד ללקוחות פרטיים או מוסדיים. אנו פועלים בפיזור השקעות הייעיל באפיקים בעלי פוטנציאל צמיחה בארץ ובחו"ל. ניהול תיק השקעות פרטי חל על 500,000 ש"ח ומעלה. תיקי ההשקעות מנוהלים כחוק בכפוף לרשיון מטעם הרשות לניירות ערך. 


פוליסות חיסכון:

תוכניות החסכון מאפשרות פרעון מיידי לללא קנסות, וחלות על מגוון מסלולים מסולידי עד דינמי. המעבר בין הסלולים הוא לא רק אפשרי, אלא קל ופשוט בכל עת. זאת, ללא תשלום מס רווח הון, ללא תשלום קנייה/מכירה, וללא גורם פוליסה ב 0% דמי ניהול מהפרמיה. ניתן לקבל הלוואות על חשבון הפוליסות וקיימת אפשרות למשיכת כספי הפדיון בכל עת. צוות דיבידנד מהווה עבורך מלווה פרסונלי בבחירת הפוליסה שלך מתוך היצע רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות.