חיסכון פנסיוני

מהי קופת גמל? 

קופת גמל היא חיסכון לטווח ארוך באמצעות הפקדות חודשיות או שנתיות, המאפשר ליהנות מהטבות מס. קופת גמל מהווה פתרון חסכוני אופטימלי לגיל הפרישה. קופות גמל מתגוונות במסלולי השקעה, שלכל אחד מהם רמת סיכון שונה, ובמסגרת בתי השקעות שונים. התאמה אישית של קופת הגמל היא חיונית ומקצועית.


מהי קרן השתלמות ומה היתרונות שלה? 

קרן השתלמות היא כלי חיסכון לטווח בינוני וארוך המיועד לשכירים או עצמאים. הקרן מקנה הטבות מס על הפקדות לקרן וכן פטור ממס על הרווחים שנצברו לאורך תקופת ההשקעה בהתאם לתקרות ההפקדה במגוון מסלולי השקעה. חסכונות הקרן נזילים למשיכה הונית לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן, או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות או במידה והעמית עבר את גיל הפרישה. אבל אין הכרח למשוך את הכספים לאחר 6 שנים. קרנות השתלמות בישראל מהוות אתגר השוואתי ואישי בתכנון סל ההשקעות ופיזורו.