ניצול הטבות מס מקסימליות

מעוניין לבחון את החסכון הפנסיוני שלך ולדעת מה צפוי לך בטווח הארוך? יוצא בקרוב לפנסיה או מסיים עבודה?

בשנים האחרונות עובר הענף הפנסיוני והפיננסי שינויים במבנה החסכון, יישומו השוטף, סוגיות מס, מימושו ואופן ברור מידע. הצורך הגובר בהבנה והכוונה הביא אותנו לפתח מוצר ייחודי להכוונה לפרישה. הפתרון שלך לתכנית יציאה לפנסיה, המשלבת צרכים והעדפות אישיות, תוך ניתוח מבנה החיסכון והאפשרויות הגלומות בתקנוני המוצרים השונים ובהסדר התחיקתי.

  • בירור צרכים והעדפות של הלקוח והתא המשפחתי שלו
  • בחינת התיק הפנסיוני והפיננסי של הלקוח
  • מיפוי צרכי הלקוח לאחר הפרישה
  • הכנת תכנית מימוש לפרישה וליציאה לפנסיה, מותאמת לצרכים ולהעדפות של הלקוח
  • גיבוש דרך הפעולה, סדר ואופן מימוש החיסכון של הלקוח
  • איתור כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית
  • טיפול מול רשויות המס
  • סימולציה לקרנות פנסיה ותיקות
  • ליווי תקופתי במשך 3 עד 6 חודשים, לפי הצורך
  • בחינה ואיתור פוליסות בריאות וסיעוד